Leveringsvoorwaarden en privacy verklaring

Op alle trainingen van Micodia zijn de volgende leveringsvoorwaarden (download pdf-versie) van toepassing.

1. Definities

 • Overal waar je leest “je” of “jouw” wordt bedoeld de ingeschreven deelnemer.
 • Waar staat “ik” of “mijn” wordt bedoeld Micodia in de persoon van Guido Haullussy.

2. Inschrijving en bedenktijd

 1. Met je inschrijving voor een training ga je een bindende overeenkomst met ons aan.
 2. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website. Binnen twee werkdagen krijg je per e-mail de ontvangstbevestiging.
 3. Je inschrijving heeft uitsluitend betrekking op de opgegeven training en startdatum.
 4. Je hebt recht op een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd zijn er geen kosten verbonden aan een annulering. Na die tijd is je inschrijving definitief.
 5. Na je inschrijving plannen wij een intakegesprek op een datum binnen de bedenktijd. Aan dit intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

3. Annuleren van de training

 1. Wil je je deelname aan de training annuleren na het aflopen van de bedenktijd afgelopen dan is dit niet kosteloos.
 2. Als je de training annuleert ben je een deel van het inschrijfgeld verschuldigd afhankelijk van de resterende tijd tot het begin van de training:
  • tot 2 maanden vooraf aan de startdatum: 12,5%
  • tussen 2 maanden en 1 maand voor de startdatum: 25%
  • korter dan 1 maand voor de startdatum: 50%
  • minder dan 2 weken voor de startdatum: het volledige inschrijfgeld
 3. Is de start van de training binnen twee weken na je inschrijving dan is je bedenktijd nog van kracht en kun je dus kosteloos annuleren.

4. Overmacht
Uiteraard zijn er uitzonderingssituaties door overmacht als je wilt annuleren door ziekte, een ongeval of overlijden in de familie- of vriendenkring. In die gevallen bepalen we in gezamenlijk overleg wat een redelijke compensatie is voor de annulering.

5. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 1. Wil je de training op een andere startdatum beginnen dan waarvoor je je hebt ingeschreven dan komt dat overeen met een annulering van de training van je inschrijving.
 2. Als jouw plek binnen een week ingevuld kan worden door een andere deelnemer dan hoef je geen annuleringskosten (zoals vermeld in punt 3) te betalen en schuif ik je inschrijving door. Mocht er geen invulling zijn binnen een week dan bepalen we wat billijk is aan annuleringskosten.
 3. Is je bedenktijd nog van kracht dan zijn er uiteraard geen annuleringskosten.
 4. De oorspronkelijk betalingstermijn van de factuur blijft bij verschuiven onverminderd van kracht.

6. Eigendom en auteursrecht

 1. Al het lesmateriaal dat je tijdens de training krijgt, zoals schriftelijke uitleg van de leerstof en oefenmaterialen, mag je houden.
 2. Op al het lesmateriaal is het auteursrecht onverminderd van toepassing. Je mag het kopiëren en printen voor eigen gebruik maar niet delen met anderen.

7. Factuur en betaling

 1. Na je inschrijving ontvang een factuur op jouw naam.
 2. Je kunt de factuur op een andere naam laten zetten zoals van je werkgever. Daarbij blijf jij er voor verantwoordelijk dat de factuur binnen de betaaltermijn is voldaan.
 3. De factuur moet uiterlijk binnen 30 dagen betaald zijn en in ieder geval voor de startdatum van de training.
 4. Is het factuurbedrag te hoog voor je om in een keer te voldoen dan kunnen we een afspraak maken over gespreide betaling. De laatste termijn moet wel voldaan zijn voor de startdatum van de training.

8. Afgelasting van de training

 1. Wanneer een training niet het minimum aantal deelnemers heeft mag ik besluiten de training zonder verdere gevolgen af te gelasten.
 2. Als ik een training afgelast laat ik je dat minstens 2 weken van tevoren weten.
 3. Wanneer ik een training afgelast, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je al betaald hebt stort ik je inschrijfgeld terug.
 4. Mocht de locatie op de dag van de training niet beschikbaar zijn dan zoek ik een alternatief nabij de oorspronkelijke locatie. Als dat niet lukt, mag je kiezen tussen een andere editie van de training of teruggave van je geld.
 5. Wanneer ik door overmacht zoals ziekte, een ongeval of een overlijden van een naaste niet in staat ben de training te geven, mag je kiezen tussen een andere editie van de training of teruggave van je geld.
 6. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade die ontstaat als de training niet doorgaat om een van de hiervoor genoemde redenen.

9. Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die je aan mij vertrekt, blijft van jou. Ik behandel het als strikt vertrouwelijk en bewaar het met de grootste zorgvuldigheid.
 2. In de privacy verklaring staat welke gegevens ik van je bewaar, waarom ik ze bewaar en wat ik er mee doe.

Vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over een training, je inschrijving of iets anders dan kun je mij bellen op 06 14 44 92 37 of je kunt mailen naar info@micodia.nl.